Πολιτική Τήρησης Προσωπικού Απορρήτου για την Ιστοσελίδα της Εταιρείας Valentino Music Entertainment.

Γενικά
Η εταιρεία Valentino Music Entertainment,σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε ατόμου που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα μας. Στην παρούσα Πολιτική Τήρησης Προσωπικού Απορρήτου (Privacy Policy) αναφέρονται συνοπτικά οι πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η εταιρεία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες. Αυτή η Πολιτική θα σας δώσει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε αν ΔEN επιθυμείτε τη συγκέντρωση ή τη διανομή των προσωπικών πληροφοριών σας όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα της εταιρείας.

Προσωπικά Δεδομένα
Η Εταιρεία θα συγκεντρώνει τυχόν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με εσάς (π.χ., το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e-mail σας («προσωπικά δεδομένα») μέσω των Ιστοσελίδων μας, μόνο αν μας τις παρέχετε οικειοθελώς. Αν δεν επιθυμείτε τη συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλείσθε μην μας τα υποβάλλετε.
Ωστόσο, εφόσον μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν άλλως ορίζεται, με τους ακόλουθους τρόπους:
• να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες για να καταλάβουμε καλύτερα τις ανάγκες σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
• εμείς (ή κάποιος βοηθός εκπλήρωσης ή κάποιος τρίτος συμβαλλόμενος εκ μέρους μας σε σχέση με μία ενέργεια προώθησης) ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ή/και
• μπορεί να παρέχουμε στους τρίτους συμβαλλόμενους συλλογικές - αλλά όχι εξατομικευμένες - πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες ή τους χρήστες των Ιστοσελίδων μας.
Στην παρούσα φάση δεν προβαίνουμε σε διάθεση ούτε σκοπεύουμε να διαθέσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους

Παιδιά
Η εταιρεία δεν προτίθεται να συγκεντρώσει τυχόν προσωπικά Δεδομένα από άτομα κάτω της ηλικίας των δεκατριών ετών. Όπου αυτό αρμόζει, η εταιρεία θα πληροφορεί σαφώς τα παιδιά να μην υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στις Ιστοσελίδες μας ή/και θα προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίσει τη γονική συναίνεση για την εν λόγω υποβολή.
Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Πολιτική περί Προσωπικού Απορρήτου της εταιρείας θα διέπει τη χρήση προσωπικών δεδομένων από εμάς, αλλά αυτές οι πληροφορίες που δίνονται οικειοθελώς από παιδιά - ή άλλους - σε συνομιλίες (chat sessions), ανταλλαγές e-mail, πίνακες ανακοινώσεων ή παρόμοια μπορεί να χρησιμοποιηθούν από άλλους για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που δεν επιθυμούν τα παιδιά. Η εταιρεία Προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα παιδιά τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους, όταν αυτά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

Πρόσθετες Πληροφορίες που Συλλέγονται Αυτόματα
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να συγκεντρώσουμε αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν συνδέεστε με την ιστοσελίδα. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών περιλαμβάνουν τον τύπο του Internet Browser που χρησιμοποιείτε, τον τύπο λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε και το όνομα (domain name) της Ιστοσελίδας από το οποίο συνδεθήκατε με τη δική μας Ιστοσελίδα.

Πληροφορίες που τοποθετούνται αυτόματα στα αρχεία Cookies του υπολογιστή σας
Ενώ βλέπετε μία από τις Ιστοσελίδες μας, μπορεί να αποθηκεύουμε κάποιες πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι με τη μορφή αρχείων "Cookies" ή με τη μορφή παρόμοιων αρχείων και μπορούν να μας βοηθήσουν με πολλούς τρόπους. Για Παράδειγμα, τα αρχεία Cookies μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε μια Ιστοσελίδα, έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Με τους περισσότερους Internet Browsers μπορείτε να σβήσετε τα αρχεία Cookies από το σκληρό δίσκο σας, να μπλοκάρετε όλα τα αρχεία Cookies ή να λάβετε μία προειδοποίηση πριν αποθηκευτεί ένα αρχείο Cookie. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του Browser σας ή στην οθόνη βοηθείας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.


Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, το περιεχόμενο των σελίδων αυτών ανήκει και ελέγχεται αποκλειστικά από την Valentino Music Entertainment .

"Copyright © 2005 Valentino Music Entertainment "

Επιτρέπεται το downloading, η αποθήκευση ή η αντιγραφή στον υπολογιστή σας του υλικού αυτού του κόμβου, μόνο για ιδιωτική χρήση και σε καμία περίπτωση για εμπορικό σκοπό. Απαγορεύεται η έκδοση, διανομή, μετάδοση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε υλικού του παρόντος κόμβου άνευ προηγούμενης έγγραφης άδειας.